It's The Most Wonderful Time of The Year


One of the beauties of Christmas is the idea of waiting for its arrival.


หนึ่งในความสวยงามและความสุขที่สุดของเทศกาลคริสต์มาสก็คือการได้เฝ้ารอให้วันที่ 25 ของเดือนธันวาคมในทุก ๆ ปีมาถึงจริง ๆ ดังนั้น ใครว่าการรอคอยจำเป็นที่จะต้องมาพร้อมกับความเศร้าหมองเสมอไปอาจจะยังไม่เคยมองเห็นมุมนี้ของการเฝ้ารอก็เป็นได้ เราไม่มั่นใจหรอกนะว่าคนอื่น ๆ จะรู้สึกอย่างไร แต่สำหรับเรา… ‘Christmas Day comes so wonderfully and overwhelmingly because joys and happiness always pass over life so fast. Sometimes, when we realize where we really are, Christmas Day already ends.’ 


ในบทความ Christmas Gifts for All of You เราจึงเลือกหนังสือบทกลอนเรื่อง Dearly เขียนโดย Margaret Atwood มาเพื่อสื่อถึงเรื่องราว ความรู้สึกที่มนุษย์ทุกคนต้องเคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับมัน เพราะในภาวะที่ทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราอาจจะไม่ได้ถูกจัดเรียงไว้อย่างเป็นระบบระเบียบมากสักเท่าไหร่ แต่เราทุกคนก็ยังพยายามจะมองหาบางสิ่งที่จะมาเติมใจของเราให้เต็มอิ่มและอบอุ่นได้ ในช่วงวิกฤติของประเทศและโลกแบบนี้ 


“Poetry deals with the core of human existence: life, death, renewal, change; as well as fairness  and unfairness, injustice and sometimes justice. 

The world in all its variety. The weather. Time.  Sadness. Joy.”


Christmas Gifts for All of You

 Dearly 

Poems by Margaret Atwood


เป็นหนังสือที่รวบรวมบทกลอนที่นักเขียนแต่งขึ้นในระหว่างช่วงปี 2008 และ 2019 ซึ่งตอนนั้นเธอยังเป็นวัยรุ่นและนักศึกษาอยู่เลย เธอเขียนบทกลอนเกี่ยวกับหลายเรื่องด้วยกัน“These poems had many subjects: peonies, the Hungarian Revolution of 1956, winter, severed head. The Usual.” และเธอก็เก็บสะสมงานของเธอไว้เยอะแยะมากมาย จนกระทั่งวันหนึ่งเธอตัดสินใจเอามันออกมาขัดเกลา แก้ไข พิมพ์ลงกระดาษด้วยเครื่องพิมพ์ดีดอีกครั้ง จนมันกลายมาเป็นหนังสือเล่มนี้ ในคอลัมน์นี้ทุกคนก็จะได้ลองอ่านบทกลอนสองถึงสามบทจากบทกลอนทั้งหมดที่ถูกเขียนขึ้นอย่าง Beautiful, Raw, and Honest จาก Margaret Atwood ที่จะมอบความรู้สึกที่สัมพันธ์กับบรรยากาศสิ้นปี บรรยากาศของ Appreciation โดยเราหวังว่า… 

Words would soothe your soul.


If There Were No Emptiness

If there were no emptiness, there would be no life.

Think about it.

All those electrons, particles,

and whatnot crammed in next to each other like junk in an attic,

like trash in a compactor smashed together in a flat block so there’s nothing but plasma:

no you no me.


Therefore I praise vacancy.

Vacant lots with their blowing plastics and teasels, vacant houses, their furze of dust, vacant stares, blue as the sky through windows.


***

Dearly

Dearly.

How was it used?

Dearly beloved.

Dearly beloved, we are gathered.

Dearly beloved, we are gathered here

in this forgotten photo album 

I came across recently.


Dearly beloved, gathered here together in this closed drawer, fading now, I miss you.

I miss the missing, those who left earlier.

I miss even those who are still here.

I miss you all dearly.

Dearly do I sorrow for you.


***


Blackberries

Look! The steel bowl is almost full. Enough for all of us.

The blackberries gleam like glass, like the glass ornaments we hang on trees in December to remind ourselves to be grateful for snow.


Some berries occur in sun, but they are smaller. 

It’s as I always told you: the best ones grow in shadow.


Last but not least, I wish you all the Merriest Christmas and New Year. I am grateful for you, my reader and kind people. Do have faith that you deserve the best in everything and you are the only one who is capable of writing how your life would be.

Be generous. Be hopeful. Be confident. And believe that you are loved, always.

— Princess